Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Sicris:

https://www.sicris.si/public/jqm/equ.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=800&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=P4-0220&id=2401&slng=&order_by=

Dostop do opreme

Oprema je dostopna članom programske skupine in za delo celotne Genske banke v živinoreji za hranjenje somatskih in zarodnih celic ter izoliranih nukleinskih kislin

Namembnost opreme

Oprema zagotavlja centralno arhiviranje živalskega genetskega materiala za namene genetske analitike in potencialnih rekonstitucijskih ukrepov za ogoržene populacije.

Cenik za uporabo

po dogovoru