Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Epifluorescentno (FISH) in fazno-kontrastno mikroskopiranje, zajem in obdelava slik. Kometni test.

Cenik za uporabo

po dogovoru

4_Olympus