Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Svetlobno in fazno-kontrastno mikroskopiranje, zajem in obdelava slik

Cenik za uporabo

po dogovoru