Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za prehrano

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za prehrano, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Atomski absorpcijski spektrometer je namenjen za določevanje mineralov (Na, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Cu, Se- hidridna tehnika).

Cenik za uporabo

5,5 €/h za izučenega uporabnika; strošek dela operaterja 9,75 €/h (kadar je potreben)

6_AAnalyst