Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo

Namembnost opreme

Analize plinov (H2, N2, CO2, CH4), analize kratkoverižnih in dolgoverižnih maščobnih kislin in identifikacija na osnovi dolgoverižnih maščobnih kislin

Cenik za uporabo

po dogovoru