Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo

Namembnost opreme

Meritve absorbance, fluorescence in luminiscence, alpha technology

Cenik za uporabo

po dogovoru