Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Meritve absorbance, fluorescence in luminiscence, alpha technology

Cenik za uporabo

po dogovoru

9_Luminometer