Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Predpriprava vzorcev: homogenizacija mehkih kot trdih živalskih, humanih in rastlinskih vzorcev ter lizo mikroorganizmov. Z multidimenzionalnim gibanjem v obliki osmice zagotavlja visok nivo homogenizacije vzorcev s kroglicami v različnih velikostnih območjih (24 x 2 mL ali 6 x 7 mL) in pri hitrostih od 4000 do 6500 rpm.

Cenik za uporabo

po dogovoru

10_Homogenizator