Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Katedra:

Katedra za biokemijo

Odgovorna oseba:

Raziskovalna skupina:

Skupina za biokemijo

Dostop do opreme

http://www.bf.uni-lj.si/biologija/oddelek/infrastrukturni-centri/ic-molekulske-interakcije/

Namembnost opreme

Naprava, ki meri interakcije med različnimi ligandi na osnovi spremembe lomnega količnika v realnem času – glej IC SPR

Cenik za uporabo

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/biologija/infrastrukturni/molekulske/2014_KopijaCenik_SPR.pdf