Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Katedra:

Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali

Odgovorna oseba:

Raziskovalna skupina:

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Avtoklav Astell top loading 60 l
Mikrobiološka varnostna komora Monmouth MSCT1200
Mikrobiološki inkubator s hlajenjem Binder KT 170
Tehtnica analitska Kern ABS 120-4N
Tehtnica precizna Kern PBC 1000-1
Magnetno mešalo z gretjem IKA RCT basic 
Plinski gorilnik Bunsen

Dostop do opreme

Da

Namembnost opreme

Oprema omogoča sterilizacijo laboratorijskih pripomočkov in steklovine, pripravo gojišč, izolacijo gliv in drugih patogenih organizmov v čiste kulture ter gojenje in shranjevanje teh organizmov v kontroliranih pogojih. Namenjena je predvsem raziskovalnemu delu programske skupine P4-0059 in izobraževanju dodiplomskih in podiplomskih študentov.