Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Elektrokemijske metode

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Celoten sistem elektroporacije za transfekcijo evkariontskih in prokariontskih celic. 

Cenik za uporabo

Po dogovoru