Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Merjenje UV-vidne absorbance vzorcev, fluorescence in kemiluminiscence

Cenik za uporabo

Po dogovoru