Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Transmisijski in epifluorescentni s kamero in analizokariograma in FISH aplikacij

Cenik za uporabo

Po dogovoru