Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Drugo

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Namembnost opreme

Hranjenje vzorcev pri -80 °C