Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Drugo

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Pridobivanje laboratorijske vode

Cenik za uporabo

Po dogovoru