Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo

Vir financiranja nakupa opreme

Lokacija/Prostor:

Katedra za mikrobiologijo

- Kombinacija 3 laserjev: modri laser z valovno dolžino 488 nm, vijolični laser z valovno dolžino 405 nm in rumeno-zeleni laser z valovno dolžino 561 nm, 8 barv v kombinaciji 2-2-4 (2B2V4YG).
- vzorci v pretočni kvarčni kiveti
- možnost sortiranja v epruvete, gojitvene plošče (6, 24, 48, 96 –well), PCR 96-well plošče ali mikroskopska stekelca
- štiri-smerno sortiranje

 

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago za zunanje uporabnike samo po predhodnem dogovoru z odgovornima osebama. Okvirna cena je določena po trenutno veljavnem ceniku BF oz. po ustreznem dogovoru z uporabnikom opreme ali storitev. 

Namembnost opreme

Sorter FACSMelody omogoča štetje in ločevanje bakterij označenih z različnimi fluorokromi in ločevanje bakterij različnih fenotipov, torej ločevanje glede na njihovo izražanje reporterskih genov. S sorterjem FACSMelody lahko ločujemo in štejemo bakterije/viruse barvane s fluorescenčnimi barvili v okoljskih vzorcih in jih sterilno 4-smerno ločimo (4-way sorting). Prav ločevanje 4 različnih kanalov naenkrat nam omogoča nadaljnje poskuse z ločenimi subpopulacijami celic, katerih viabilnost ni prizadeta, saj je tako ločevanje hitro in celice niso predolgo izpostavljene suboptimalnim pogojem. Ločevanje nam tako omogoča poskuse, pri katerih določamo lastnosti subpopulacije celic ali pa želimo subpopulacijo celic izpostaviti novim eksperimentalnim pogojem in je potrebno sterilno ločevanje le-te.

Cenik za uporabo

Sorter lahko uporablja le ustrezno šolan uporabnik, zato je cena odvisna od tipa ekperimenta in števila vzorcev (od tega je odvisno čiščenje, poraba kemikalij, čas trajanja eksperimenta).