Področje uporabe:

Terenska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Ne. Oprema še ni polno funkcionalna in še ni možen dostop.

Namembnost opreme

Laserski skener visoke resolucije za brezpilotni letalnik.