Področje uporabe:

Raziskovalna oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Genetski laboratorij, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

In vitro transfekcija v različne tipe celic in v zarodke

Cenik za uporabo

po dogovoru