Področje uporabe:

Pilotna oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Oprema omogoča sušenje z razprševanjem kompleksnih živilskih vzorcev za kapsuliranje in tarčno dostave bioaktivnih snovi, razvoj dodatkov za živila, arom, vitaminov, proteinov, probiotikov in starterskih mikrobnih kultur za fermentacijo živil, rastlinskih izvlečkov in koncentratov tekočih živil.

Sistem je fleksibilen in primeren za pripravo širokega nabora delcev na osnovi polimernih in monomernih organskih spojin ter topnih oziroma suspendiranih anorganskih snovi. Pridobljena količina znaša nekaj deset gramov materiala, izkoristek pa ~ 70 %. Pričakovani povprečni premeri delcev pridobljenih prašnatih materialov so v rangu 1–25 μm.

Naprava omogoča uporabo majhnih koncentracij vnetljivih organskih topil oziroma do 50 % vsebnosti nevnetljivih organskih topil.

Tehnični podatki:

  • Nazivna moč 2900 W.
  • Kapaciteta izparevanja topil: voda - 1.0 L/h, organska topila > 1.0 L/h.
  • Pretok sušilnega plina do 35 m /h, pretok nosilnega plina: od 200 do 800 L/h (5–8 bar).
  • Delovna temperatura do 220 °C.
  • Zadrževalni čas v sušilni koloni: 1–1,5 s.
  • Dodatna oprema: razvlaževalna enota, samočistilna šoba za zahtevne vzorce, šoba za sočasno ločeno uvajanje do treh napajalnih zmesi.

Cenik za uporabo

Po dogovoru.