Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil

Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je lahko do 30 % na razpolago za zunanje uporabnike. Obvezna je predhodna rezervacija termina. Potrebno je podati informacijo o naravi materiala za analizo in št. vzorcev. Cena se oblikuje glede na vsebino del s skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Analize različnih matriksov živil in drugih vrst materialov. Področje raziskav je živilstvo, mikrobiologija, farmacija… Sistem je opremljen s PDA detektorjem in masnim spektrometrom Xevo TQ-S mikro, ki omogoča hkratno snemanje v SIR in MRM načinu. Aparat dobro analitiko molekul do velikosti 2000 Da. Masni spekrometer ima poleg ESI probe še UNISPRAY probo, ka omogoča za nekatere analite bistveno boljšo občutljivost.

Cenik za uporabo

Cena uporabe 65 – 220 €, odvisno od priprave in št. vzorcev, dela lahko samo operater