Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Katedra:

Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa

Odgovorna oseba:

Raziskovalna skupina:

Patologija in zaščita lesa

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na: Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru.

Namembnost opreme

Komora za testiranje požarnih lastnosti materialov je namenjena za testiranje lesa in drugih materialov v skladu s standardom SIST EN 11925:2020  Preskusi odziva na ogenj - Sposobnost vžiga gradbenih proizvodov v neposrednem stiku s plamenom - 2. del: Preskus z enim gorilnikom (ISO 11925-2:2020).