Področje uporabe:

Terenska oprema

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

po dogovoru; upravljanje opreme v domeni odgovorne osebe oz. od nje pooblaščenih oseb; Katedra za aplikativno botaniko, OA

Namembnost opreme

Odprt diferencilani merilni sistem za merjenje izmenjave CO2 in H2O; meritve fotosinteze, prevodnosti listnih rež, transpiracije, dihanja, fotokemične učinkovitosti, meritve dihnja tal.

Cenik za uporabo

30 EUR /h merjenje + osnovna priprava podatkov za obdelavo