Področje uporabe:

Terenska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

po dogovoru; upravljanje opreme v domeni odgovorne osebe oz. od nje pooblaščenih oseb; Katedra za aplikativno botaniko, OA

Namembnost opreme

Zračno snemanje vegetacije in kmetijskih zemljišč za oceno stanja njivskih posevkov, travinja in trajnih nasadov.

Cenik za uporabo

50 EUR /h snemanje brez obdelave slik