Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za pedologijo in varstvo okolja

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

usposobljeno osebje na katedri za pedologijo

Namembnost opreme

Določevanje makro in mikroelementov v različnih materialih: tla, rastline, blata ČN, odpadne vode,..

Cenik za uporabo

po dogovoru