Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Termične tehnike

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za pedologijo in varstvo okolja

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

usposobljeno osebje na katedri za pedologijo

Namembnost opreme

Določevanje topnega ogljika in dušika v trdnih in tekočih vzorcih (tla, izcedne vode,...)