Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Določevanje nukleotidnega zaporedja s postopkom naslednje generacije za DNA in RNA knjižnice.

Cenik za uporabo

Po dogovoru