Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Priprava vzorcev za sekvenciranje s sekvenatorjem Ion GeneStudio™ S5

Cenik za uporabo

Po dogovoru