Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Vir financiranja nakupa opreme

Lokacija/Prostor:

Mikroskopirnica Oddelka za biologijo

Koledar zasedenosti:

Povezava

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago vsem zunanjim uporabnikom na osnovi predhodnega dogovora in eventuelnega usposabljanja. Cena ure je določena s cenikom BF. Dostop je možen tudi preko mreže Euro-Bioimaging (https://www.eurobioimaging.eu/)

Namembnost opreme

Opazovanje vzorcev pri manjših povečavah s presevno svetlobo, z osvetlitvijo od zgoraj ter z epifluorescenco. Poleg stereoskopskega opazovanja omogoča tudi zajem slike brez paralakse, z motoriziranim premikom v z-osi pa tudi sestavo slike z razširjeno globinsko ostrino ter rekonstrukcijo površine v treh dimezijah.

Cenik za uporabo

DA