Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Ob sodelovanju na raziskavah.

Namembnost opreme

Za kontinuirane, terenske meritve glavnih treh toplogrednih plinov iz tal in (agro)ekosistemov. Možnost ročnih meritev na zaprtih komorah (z natančno črpalko) ali vezave na obstoječe avtomatske sisteme za meritve dihanja tal.

Cenik za uporabo

Po dogovoru.