Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobiologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom po predhodnem dogovoru. Delate lahko sami ali z operaterjem.

Namembnost opreme

Pregled okoljskih in laboratorijskih vzorcev, kjer želimo na mikroskali ugotoviti koncetracijo raztopljenega kisika in/ali pH. Možnost profiliranja po x in z osi. Možnost avtomatskega časovnega zajemanja ter beleženja podatkov.

Cenik za uporabo

Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika 47,85€/uro.