Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Drugo

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Fotometrične meritve različnih analitov (npr. amonij, nitrit, nitrat, skupni organski dušik, kalcij, železo, fosfat, sulfat) v različnih tekočih ali ekstrahiranih vzorcih.

Analize amonijskega in nitratnega dušika v vzorcih zemlje.

Cenik za uporabo

Po dogovoru.