Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Katedra:

Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Analiza celičnih vzorcev. Merjenje velikosti genoma in določanje ploidnosti.

Cenik za uporabo

Po dogovoru.