Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo

Odgovorna oseba:

Lokacija/Prostor:

Večna pot 111

Dostop do opreme

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom po predhodnem dogovoru. Delate lahko sami ali z operaterjem.

Namembnost opreme

Oprema združuje avtomatiziran invertni mikroskop in čitalec mikrotitrskih plošč. Mikroskopski modul ponuja do 40 x povečavo z uporabo fluorescence, svetlega polja, visoko kontrastnega svetlega polja, barvnega svetlega polja in faznega kontrasta. Večmodularni moduli vključujejo na monokromatorju temelječo zaznavo fluorescence, luminiscence in UV-VIS zaznavo absorbance. Poleg tega ima možnost regulacije CO2 in O2 med inkubacijo.