Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo

Odgovorna oseba:

Vir financiranja nakupa opreme

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Merjenje fluorescence in absorbcije svetlobe na mikroploščah.