Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

http://www.bf.uni-lj.si/biologija/oddelek/katedre/biokemija/

Namembnost opreme

Avtomatizirani preparativni in analitski kromatografski sistem za proteine, prirejen za različne kolonske izvedbe (ločevanje po mol.masi, naboju, hidrofobnosti, itd)