Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

http://www.bf.uni-lj.si/biologija/oddelek/katedre/biokemija/

Namembnost opreme

Merjenje absorbcije svetlobe v raztopini v vidnem in UV-območju spektra, možnost skaniranja spektra