Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

http://www.bf.uni-lj.si/biologija/oddelek/katedre/biokemija/

Namembnost opreme

Aparatura za hitro mešanje raztopin SX20 je namenjena študiji hitre kinetike. Reakcija se spremlja preko meritev absorbance ali fluorescence