Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna zunanjim in notranjim uporabnikom po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Ločevanje celic in makromolekul