Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je v prvi vrsti namenjena izvajanju znanstveno raziskovalne in pedagoške dejavnosti pogodbenih strank, ki so sodelovale pri skupni nabavi Za uporabnike, ki niso soinvestitorji, je uporaba možna v skladu z individualnimi dogovori.

Namembnost opreme

Izdelava poltankih in ultratankih rezin bioloških vzorcev in vzorcev industrijskih materialov; izdelava rezin iz zamrznjenih vzorcev pri temperaturi do -185oC.