Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oziroma skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

ločevanje DNA in RNA molekul (TTGE, DGGE, SSCP)

Cenik za uporabo

odvisno od analitične metode/ po dogovoru