Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Da

Namembnost opreme

Mikroskop OLYMPUS CX41 z video sistemom ter sistemom za fotografijo, stereo lupa OLYMPUS SZX 12, entomološke komore, oprema referenčne entomološke zbirke BF-GOZD- entomologija, terenska oprema za raziskave biologije ter ekologije izbranih vrst žuželk