Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Da

Namembnost opreme

Tehtnica Kern ABJ-NM: natančnost 0,1 mg natančno tehtanje, Qiagen Tissuelyser LTz nosilcem za 2mL tubice naprava za drobljenje vzorcev, stresalnik Fisher Scientific FB 15013 Topmix za homogeniziranje vzorcev in reagentov, vodna kopel Memmert (14 litrov) , aparat Eppendorf PCR Mastercycler Nexus (srebrna plošča; možnost nadgraditve za reakcijo PCR v realnem času) za PCR reakcije, centrifuga Eppendorf 5804 R (fiksni rotor) za centrifugiranje do 14.000 rpm (za 30 epruvet 1,5 in 2,0 ml), centrifuga Centric 322 A (nihajoči rotor) za centrifugiranje mikrotiterskih plošč, centrifuga IKA mini G za hitro centrifugiranje in homogeniziranje vzorcev in reagentov, kadička za elektroforezo SUB 15 Hoefer za elektroforetske ločitve proteinov, napajalnik PS300-B za Hoefer elektroforetske ločitve proteinov, UV transilluminator MacroVue UV – 20, Hoefer za vizualizacijo z elektroforezo ločenih proteinov, pipeta Eppendorf Research plus (0,1 – 2,5 µl) za pipetiranje, set pipet Eppendorf Research plus 2× (0,5–10 µl, 10–100 µl, 100–1000 µl) za pipetiranje, pipeta Eppendorf Research plus (8 – kanalna (0,5–10 µl))za pipetiranje, elektronska pipeta Eppendorf Xplorer (5 – 100 µl) za pipetiranje, stojalo za polnjenje elektronske pipete Eppendorfza električno napajanje pipet, zamrzovalna omara Bosch (T= -18°C do -22°C) za hranjenje vzorcev in reagentov pri -20 °C, hladilnik Electrolux (T= -2°C do 8°C) za hranjenje reagentov pri 4 °C, mikrovalovna pečica Gorenje za pripravljanje vzorcev in kemikalij, povečevalna lupa Motic SMZ-171, kamera Moticam 3.0 MP za fotografiranje in snemanje povečanih objektov, mikroskop Olympus SZX12 in mikroskop Olympus CX41 za povečavo objektov.

Genetski analizator SeqStudio Genetic Analyzer (A34274) proizvajalca Applied Biosystems: avtomatiziran kapilarno-elektroforezni sistem za analizo nukleinskih kislin.