Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Da

Namembnost opreme

Risalniki hp designjet 500c in Risalnik hp designjet Z >A0, Lindo optimizator za nelinearne stohastične optimizacije, Pix4D licenca, Programska oprema lidar analyst software