Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oziroma skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

biokemijske analize vzorcev (fenolne kisline, avksini, abscizinska kislina, steroli), dodatna oprema: PDA detektor, spektrofluorimeter

Cenik za uporabo

10-200€/vzorec