Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oziroma skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Biokemijske analize vzorcev (absorpcije, spektri in kinetika)

Cenik za uporabo

odvisen od uporabnika: izkušeni 10€/vzorec; neizkušeni 20€/vzorec