Akronim:

DiNaZe

Številka pogodbe:

33117-3006/2018/12

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

22.11.2019 - 22.11.2022

Vrednost projekta BF:

23.352,89 €

Vrednost projekta skupaj:

349.100,00 €

Vodja projekta na BF:

Pintar Marina

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Vodilni partner projekta:

Sedem čez devet d.o.o.

 

Partnerji projekta: 

 • Čarna d.o.o., Solvera Lynx d.o.o.
 • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • KGZS KGZ Maribor, BO-MO d.o.o.
 • Marjan Drožina
 • Zdravko Kerin
 • Janez Peternelj
 • Stanko Studen
 • Anton Vrbnjak
   

Trajanje projekta: 

22.11.2019 do 21. 11. 2022

 

Povzetek

V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem  na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh.

 

Glavni cilj projekta

V projektu bo  razvita aplikacija in pripadajoč informacijski sistem, ki bo kmetom, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom, na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode, potrebne za namakanje. Poleg tega bo razvita cenovno ugodna komunikacijska oprema za pošiljanje podatkov iz merilnikov količine vode v tleh. V okviru projekta bodo izvedene tudi izobraževalne in osveščevalne aktivnosti o pravilnem namakanju.

 

Pričakovani rezultati

 • Kmetje partnerji bodo namakali polja v skladu s potrebami rastlin.
 • Kmetje partnerji se bodo lahko informirano odločali o strategiji namakanja.
 • Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja in deficitnega namakanja.
 • Ovrednotene bodo možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z nizko porabo energije na poljih v različnih statičnih regijah.

 

Povezave: