Številka pogodbe:

33133-3004/2018/17

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

15.11.2019 - 15.11.2022

Vrednost projekta BF:

114,00 €

Vrednost projekta skupaj:

248,00 €