Številka pogodbe:

33117-1014/2018/13

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

17.12.2018 - 17.12.2021

Vrednost projekta BF:

111,53 €

Vrednost projekta skupaj:

349,33 €