Številka pogodbe:

33133-3001/2018/18

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

15.11.2019 - 15.11.2022

Vrednost projekta BF:

9.970,00 €

Vrednost projekta skupaj:

249.748,00 €

Vodja projekta na BF:

Hudina Metka

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5: Okolje in podnebne spremembe.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

Vodja projekta: Prof. dr. Tatjana Unuk (tatjana.unuk@um.si) 

Projektni partnerji:

 • Univerza v Ljubljani
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Sadjarstvo Dežman
 • Kmetija Strgar
 • Kmetija Staniša
 • Kmetija Černelič
 • Kmetija Sadjarstvo Trstenjak
 • Sadjarstvo Ormož d.o.o.
 • Biotehniška šola Maribor
 • Ivan Knez
 • Kmetija Kante

KRATEK OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnoloških ukrepov možen uspešen prehod iz integriranega v ekološki način pridelovanja tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja je eden najzahtevnejših, vendar najbolj dosledno izpolnjuje večnamensko vlogo kmetijstva, ki obsega zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

Trajanje projekta: 15.11.2019 – 15.11.2022

Povezave: