Številka pogodbe:

33133-3001/2018/18

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

15.11.2019 - 15.11.2022

Vrednost projekta BF:

9,00 €

Vrednost projekta skupaj:

249,00 €