Številka pogodbe:

33117-1002/2018/13

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

17.12.2018 - 17.12.2021

Vrednost projekta BF:

78,00 €

Vrednost projekta skupaj:

349,00 €