Akronim:

EdiCitNet

Številka pogodbe:

776665

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.09.2018 - 31.08.2023

Vrednost projekta BF:

54,00 €